POZOR - organizujeme nábor

JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com

Skupina historického šermu SARUS

Aj keď sa zakladatelia budúcej skupiny s historickým šermom zoznámili podstatne skôr, oficiálne bola Skupina historického šermu SARUS Prešov založená dňa 24. októbra 1997, kedy bola zapísana na Ministerstvo vnútra ako občianske združenie.

Učarila nám rytierska česť a chrabrosť, a preto sme sa rozhodli venovať obdobiu gotiky. Po krátkom čase pôsobenia, vďaka svojim cieleným tréningom a vzdelávaniu, sa dostávajú do povedomia najprv miestnej neskôr aj širšej verejnosti.

Významnou mierou k tomu prispelo aj to, že skupina v rokoch 1998 a 1999 organizovala Prešovský festival historického šermu , najprv sama a v rokoch 2000 až 2005 ako spoluorganizátor s mestom Prešov organizovala pokračovanie tohto úspešného podujatia pod novým názvom Trojičný festival historického šermu a remesiel.

Postupne sa skupina dostala ku kvalitnej literatúre a poznatkom z okruhu historických bojových umení, dejín odievania, základov pouličného divadla a iných užitočných vedomostí, vďaka čomu sa dostala do povedomia domácim aj zahraničným divákom a iných skupín historického šermu a osvedčením svojich získaných poznatkov

Členovia skupiny sa od roku 1999 zapájajú aj do spolupráce so slobodným šermiarskym majstrom Ing. Petrom Kozom, v rámci aktivity Magisterium Slovacum, a pravidelná účasť na šermiarkych seminároch pozitívne vplýva nielen na ich šermiarsku úroveň, ale aj na dobré vzťahy s ostatnými skupinami v slovenskej šermiarskej komunite.

V roku 2002, po štyroch rokoch činnosti, sa skupina v snahe o netradičnosť vydáva na nepreskúmanú cestu a začína sa venovať obdobiu starovekého Ríma, konkrétne gladiátorským hrám.

Neskôr sa členovia skupiny historického šermu SARUS popri zdokonaľovaní existujúcich programov začínajú venovať obdobiu rannej renesancie – obdobiu žoldnierov, ktorí sú známi ako landsknechti.

1
Copyright © 2010 Skupina historického šermu SARUS. All rights reserved. Web Design: PsH - 18211